Reth MCG-së

MCG Menagement Consulting Group është një ofrues i një pakete të plotë të shërbimeve të biznesit që mbulon të gjitha nevojat e një organizate në fushën e konsultimit ekonomik-ligjor dhe financiar, kontabilitetin, këshilla tatimore, këshilla lidhur me punën, përfaqësimin para organeve kompetente si dhe shumë aktivitete të tjera që Ju do të humbisni-t kohë dhe burime të vlefshme për ti realizuar ato.

Ne jemi një kompani e pavarur e Kontabilistëve të Çertifikuar, Këshilltarëve të Biznesit dhe Konsulentëve të Taksave dhe Tatimeve me seli në Kumanovë. Ne ofrojmë një gamë të gjerë shërbimesh për kompanitë vendore dhe ndërkombëtare të të gjitha madhësive në të gjithë sektorët.

Prandaj, Na lejoni që të mbështesim biznesin tuaj!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *